Läroboken Afrikanska trumrytmer

Go Top / Menu

Läroboken
innehåller
3 Exempel-
CD!

Pris: 425:-

(inkl moms)

ISBN 91-
97326208


Till Beställningssidan

Boken innehåller 160 illustrerade spiral-
bundna A4-sidor, med mer än 150 rytmer
för djembe, bastrummor och järnklocka.

Den är avsedd för både nybörjare och mer avancerade trummare, såväl för självstudier
som i studiecirklar och i rytmundervisning.

Rytmerna i boken illustreras med enkla
trumnoter som utvecklats speciellt för
afrikanska trumrytmer. Alla rytmer finns
även på de 3 exempel-CD som medföljer.

Del 1

TRUM-
GRUNDER


46 sidor

1. Afrikanska trumrytmer - en orientering om bokens innehåll och uppläggning.
2. Trummorna - djemben, bastrummorna och järnklockan presenteras.
3. Polyrytmik - om grundrytmer, komprytmer, motrytmer, signaler och solospel.
4. Spelställningar - hur man kan sitta och stå när man spelar.
5. Slagteknik - hur man slår grundslagen och andra slag på de olika trummorna.
6. Trumspelets grunder - rytm, tempo, ljudnivå, betoning, takt, melodi, mm.
7. Notskrift - bokens trumnotsystem presenteras och jämförs med andra noter.
8. Handsättning - sex olika sätt att växla hand när man spelar djembe.
9. Att lära sig trumma - olika inlärningssätt och utvecklingsfaser, tips och råd.


Del 2

TRUM-
RYTMER


72 sidor

1. Takt och ton - en kort orientering om avdelningens innehåll och uppläggning.
2. Puls och tempo - ett försök att reda ut skillnaderna mellan puls och tempo.
3. Upptakt - om rytmer som inte börjar på den så kallade ettan i slagmönstret.
4. "Fyrtaktrytmer" - med basrytmer, klockrytmer, djemberytmer och signaler.
5. "Shufflerytmer" - om olika sätt att spela och notera denna speciella taktart.
6. "Sextaktrytmer" - med basrytmer, klockrytmer, djemberytmer och signaler.
7. Teknikövningar - djemberytmer för renodlad träning av de olika grundslagen,
handsättning, tempo, flamslag och virvlar - från enkla grunder till avancerat spel.


Del 3

TRUM-
KULTUR


36 sidor
1. Västafrikansk bakgrund - en kortfattad orientering om Västafrikas historia
och samhällsutveckling. Fakta om de länder som har en levande djembetradition.
2. Ngoma - trummor, dans och sång - en odelbar helhet i afrikansk kultur.
En tradition som omfattar livets alla skeden, och används istället för skriftspråk.
3. Trumhantering - om trumtillverkning, skinnbyte och hur trumman spänns.
Hur man förvarar trumman och vad man bör tänka på innan man köper djembe.
4. Referenser - rekommenderad litteratur och musik, övningskassetter, register
till rytmerna, trumnoter för PC, copyright för trumrytmer, sakregister, ordförklaring.

© Copyright 2000 Lennart Hallstrom, Skarpnäcks Allé 60, SE-128 33 Stockholm, Sweden
Phone +46-(0)8-612 17 82  ·  lennart.hallstrom@djembe.net  ·  Cell +46-(0)70-725 42 63


Go Top / Menu
       Help       
Swedish Site